Annons:


VILL SÄLJA BOLAG TILL DOTTERBOLAGS VD

2013-04-03 | 08:55

BTJ gör en Leo

Ratos kallar till extra stämma för att godkänna interntransaktion.
Ratos kallar till extra bolagsstämma den 25 april, detta enligt dagens pressmeddelande.

Skälet är att styreslen föreslår en försäljning av dotterbolaget BTJ Group till Per Samuelsson, styrelseordförande i BTJ Group.

Eftersom överlåtelsen är en interntransaktion omfattas den av 16 kap. aktiebolagslagen (de s.k. Leo-bestämmelserna) och är således villkorad av att Ratos bolagsstämma godkänner den.

Köpeskillingen för samtliga aktier uppgår till 1 krona.

Med hänsyn tagen till bolagets nettoskuld motsvarar köpeskillingen ett enterprise value på 43 Mkr. Bolagets operativa resultat före skatt (EBT) uppgick 2012 till -1 miljon kronor. Budgeterad operativ EBT för 2013 uppgår till -3 miljoner kronor. Försäljningen ger inte upphov till någon väsentlig reavinst eller reaförlust i Ratos.

Annons: